הגיגים בלירה

עוד בלוג at.corky.net

קוסמי

מאת matan, מרץ 5, 2012, תחת הנושאים כללי

כן במקום להקשיב למרצה המרחיבה דיבור יתר על המידה שלי למקרא נתפסה מחשבתי למילה שהיא אמרה ואין לי מושג באיזה הקשר, קוסמי. איזה מילה יפה וואו קוסמי מלשון קוסמוס (להבדיל אלף הבדלות מקוסקוס לא אותו דבר).  מה לי וקוסמי אני קוסמי?! הייתכן ?!

החלק שלי בקוסמוס הוא זרזיף קטן עד לאין שיעור, באמת כולנו בין אם זה אני אתם או כל כדור הארץ אנחנו הצופציק של הקומקום של הקוסמוס, יש שיאמרו שאנחנו טעות אנומליה סינגולרית- ייתכן שנגלה אחרת בעתיד (יעני עב"מים) אבל יש המון כוח בקטנות שלנו בגדלות של היקום. לא יודע מדוע ,אך הקירוב הלשוני העברית בין יקום לקיום הוא מעניין מאוד.  הקשר שבין קיום דברים הם כולם חלק מהיקום הרי גם ברור שהיקום יש לו קיום זה תכונה של יקום לא אם אין יקום אין קיום . טענה קבילה והולמת הלא כן?!

רק מעצם המחשבה על הקיום והיקום ישר מחשבותי החלו לפנות למחשבות מטאפיזיות!! כן מעבר לפיזיקה לשאול שאלה קיומית אודות מקומי ביקום והקיום יש של היקום ההצעה המדעית לימינו לתחילת היקום זה המפץ הגדול, מי שהוא אי פעם באמת הבין איך הגיעו לידיעה הזאת? כן אין זה סוד שהיקום מתפשט ומתרחב על הזמן,ולכן יש התחלה שממנו מתפשטים ונוצר האנרגיה לתנועה של היקום. אבל איך ידעו שיש אטום על דחוס שהוא מקור של כל הדברים( אנקדוטה-כל הדברים הוא ריבוא הדברים לפי הפילוסופיה סינית שמשמעו עשרת אלפים הדברים עבורם כל הדברים הקיימים- מצחיק )

מתוך שאלה זו נובע שצריך לקרוא את הספר של סטיבן הוקינג קיצור תולדות הזמן ונענה על השאלה של קיום היקום באופן ברור מעט יותר.

אבל כן חזרה למה שרציתי לומר ודעתי נסחפה לה למחוזות אחרים הכמיהה שלנו למטפיזיקה וקיומיות -אקסטנסיאליטיות היא דבר נורא טבעי לנו להבין את מקורנו, ייתכן שזהו ייצר טבעי לאדם לשאול אודות המקור הדברים. אין ספק שזו שאלה מרתקת, כמדוני שייצר זה בעבר הרחוק נענה ע"י הדת אלוהים יצר איזה מדהים מילה בת שש אותיות שהקונספט הזה או היישות הקיימת שינתה את חיינו מקדמת דנא, אך אין קיום האל הוא הנקודה אליה אני חותר , אלא היצריות שלנו להבנה של הקיום . יצר זה הוא בעל חלק משמעותי באדם , הרי שאלת שאלות היא הוצאה מהכוח אל הפועל במלוא עוזו. אזי שאלות ברמות הנשגבות ביותר הן במעמד מהותי בנפש האדם.

אני אציע עבורכם איזה תזה אודות היצר הזה, ואיפלו אעז לומר כמיהה שלנו להבנת רזי הקיום. יצר זה הוא יצר דתי אישי פנימי אוניברסלי , אין אני מחדש שום דבר גדולים וטובים ממני סברו כך לפני כמו פרופ' רון מרגולין , א.ד גורדון  ועוד . מה השלכות הבנת יצר קיומיות האדם כדת? למרות שנאת הדת הרווחת בחברה המודרנית הבא נסתכל בצורה מעט שונה על העמדה הדתית. הרי תראו איזה כוח יש לדת לסחוף אומות ליצור מהפכות, מתן כוחות נפש ע"י אמונה, מסגרת קהילתית, הקניית מענה רוחני אודות העצמי. מדוע שלא נשכיל ונבין הדתיותהנ"ל קיימת בכולנו ואינה מעבר לעולמנו ומטפיזית. הכוחות האדירי מימדים הנ"ל הם בהישג ידינו לשנות וליצור את עולמנו.

נסיים בציטוט רלוונטי שניתו להבינה במספר אופנים בעיני יש לה קשר ישיר לדיון האחרון

"יכול אדם להרחיב לדרך, אבל אין דרך מרחיבה אדם" -קון פו דז'ה -קונופוציוס

להגיב

It sounds like SK2 has recently been updated on this blog. But not fully configured. You MUST visit Spam Karma's admin page at least once before letting it filter your comments (chaos may ensue otherwise).

This is a blog At.CorKy.Net